Saveti roditeljima dece koja mucaju

Saveti roditeljima dece koja mucaju

1.       Kad primetite kod svog deteta neke znakove mucanja ili ako se mucanje već javilo, treba zatražiti pomoć stručnjaka logopeda. 2.       Ne skretati detetu pažnju na detetov govor, ne ispravljati ga, ne upozoravati i ne kažnjavati ga zbog toga. 3.      ...
Nepravilan izgovor glasa R

Nepravilan izgovor glasa R

Problematičan  glas R Nepravilan izgovor glasa R je poremećaj artikulacije, ukoliko je sve ostalo uredno to je čist motorni poremećaj ekspresije glasa. Zašto  je to najčešća i najpoznatija govorna smetnja? Zato što  zahteva najveću motornu spretnost jezika usklađenog...