Pri prvom susretu, logoped treba da napravi prijatnu, prijateljsku atmosferu detetu, oslobodi ga i dozvoli prisustvo roditelja, dok se dete ne adaptira na nepoznatu sredinu.

Logopedska procena u zavisnosti od uzrasta deteta obuhvata:

 • Neverbalnu komunikaciju deteta
 • Orjentaciju u prostoru
 • Razumevanje naloga
 • Pažnju i zainteresovanost za edukavni sadržaj
 • Pamćenje, posredno i neposredno
 • Lateralizovanost i grafomotoriku
 • Govorno- jezični nivo razvijenosti
 • Logomotoriku
 • Artikulaciju glasova
 • Fonemski sluh
 • Sintaksu u govoru
 • Leksični i semantički razvoj
 • Orjentaciju u vremenu
 • Kod dece predškolskog i školskog uzrasta, predčitalačke i čitalačke veštine
 • Stepen u kojem dete trpi smetnje u razvoju
 • Spremnost i motivaciju za poboljšaljem i rešavanjem problema
 • Spremnost roditelja da aktivno učestvuju u terapiji

Nakon opservacije i evaluacije, logoped okvirno prognozira tok i trajanje terapije. Postavlja ciljeve i u dogovoru sa roditeljima određuje učestalost dolaska na tretmane.

Terapiju prilagođavamo detetu, njihovim interesovanjima i potrebama, što bi značilo da logopedske aktivnosti uklapamo u njihov svet.  Mišljenja smo da dete treba pratiti i stimulisati prirodan razvoj. Ne nametati mu aktivnosti, ne pritiskati ga  i ne ucenjivati dete, jer će to stvoriti otpor u terapiji.

Dolazak kod logopeda treba da predstavlja ugodan događaj koji dete sa radošću prihvata.