Privatni Logopedski centar koji se nalazi u Beogradu, na opštini Čukarica. Mi smo centar u kojem dobijate kompletnu logopedsku uslugu za decu i odrasle osobe.

Naš pristip je prilagođen svakoj individui posebno, sveobuhvatan, sistematičan i prati prirodan razvoj sposobnosti. Koristimo se metodama koje su u skladu sa uzrastom, problematikom i potrebama osobe koja dolazi na terapiju.

Za kratko vreme smo stekli nepodeljeno poverenje naših klijenata. Deca u naš centar dolaze radosna, jer je to mesto koje im uliva sigurnost, mesto gde sa radošću nauče mnogo novih stvari i od nas odlaze zadovoljna, sigurna u sebe, i svoj govor.

Pružamo logopedske usluge za odrasle, koji imaju bilo kakvu smetnju u verbalnoj komunikaciji. U tretmanu mucanja kod odraslih, koristimo kompletnu psihološku i logopedsku terapiju kako bi se problem maksimalno moguće rešio.

Specifičnost logopedskih usluga je da nisu potrebne sada i odmah, ali tu zapostavljamo drugu nevidljivu stranu: neadekvatna govorno – jezička komunikacija ostavlja frustrirajuće posledice na pojedinca koji ne uspeva da se iskaže kako bi želeo i kako bi trebalo.

Dolaskom u naš centar već ste krenuli u rešavanje problema.

Dobijate detaljan i sistematičan pristup logopedske dijagnostike i terapije za:

  1. decu sa usporenim psihomotornim razvojem
  2. decu sa kašnjenjem i usporenim razvojem govora i jezika ( razvojna disfazija )
  3. decu i odrasle sa nepravilnim izgovorom glasova ( dislalija )
  4. decu i odrasle sa problemom mucanja
  5. decu koja imaju smetnje u savladavanju čitalačkih i pisačkih sposobnosti ( razvojna disleksija i disgrafija )
  6. decu i odrasle koji imaju poremećaj glasa ( disfonija )
  7. decu sa poremećajem pažnje i pamćenj
  8. decu sa intelektualnom ometenošću

Razuslovljavanje, učenje, i na kraju, korišćenje pravilnih govornih modela i ponašanja naš je zajednički cilj. Zajedno ćemo maksimalno razviti potencijale vašeg deteta.

 

Vaše ukazano poverenje je naš imperativ.

Osnivač Logopedskog centra

Emilija Milanović

master dipl. defektolog – logoped