Logoped Emilija

Ukoliko Vaše dete ima poteškoće u govorno-jezičkom razvoju i komunikaciji, zatražite mišljenje i pomoć stručnjaka – logopeda.

Blagovremena dijagnostika, savetovanje i uključenje na terapiju je jako značajan činilac u detetovom razvoju. 

Kucanjem na naša vrata već ste krenuli u rešavanje problema. Zajedničkim snagama  i adekvatnim radom ostvarićemo maksimalni potencijal Vašeg deteta.

Ukoliko je Vama potrebna terapija, sa jakim motivom, radom i strpljenjem možete ispraviti ono što nije adekvatno.

y

Mucanje

Mucanje je poremećaj fluentnosti u trenutku pokušavanja izgovaranja određenih reči i glasova,  posebno u govornim situacijama koje za govornika predstavljaju izazov. Mucanje predstavlja multidimenzionalni problem kako u dijagnostici tako i u terapiji.

Poremećaj

artikulacije

Dislalija je poremećaj artikulacije ili napravilan izgovor glasova koji se manifestuje izostavljanjem, zamenom i izmenjenim, nestandardnim izgovorom jednog ili više glasova. Nastaje usled neizdiferencirane motorike govornih organa, slabosti fonemskog sluha, auditivnog pamćenja ili nepovoljnih srediskih faktora.

w

Kašnjenje u razvoju

govora i jezika

Podrazumeva zakasnelo javljanje govora, nedovoljno razumevanje govora, nerazumljiv govor, mali fond reči, nedostatak funkcionalnih reči i apstrakcija, agramatičnost u govoru, teškoće u izgovaranju višesložnih reči, slabiji fomenski sluh i nepravilan izgovor glasova.

l

Smetnje u ovladavanju

čitanja i pisanja

Razvojna disleksija je poremećaj sposobnosti za ovladavanjem čitanja, praćen usporenim psihomotornim i govorno-jezičkim razvojem deteta. Razvojna disgrafija podrazumeva teškoće pri pisanju koje se manifestuju neharmoničnim i nepravilnim rukopisom.

Logoped Emilija

Master dipl. defektolog – logoped

Privatni Logopedski centar koji se nalazi u Beogradu, na opštini Čukarica. Mi smo centar u kojem dobijate kompletnu logopedsku uslugu za decu i odrasle osobe.Naš pristip je prilagođen svakoj individui posebno, sveobuhvatan, sistematičan i prati prirodan razvoj sposobnosti. Koristimo se metodama koje su u skladu sa uzrastom, problematikom i potrebama osobe koja dolazi na terapiju.

Za kratko vreme smo stekli nepodeljeno poverenje naših klijenata.

Pogledajte komentare naših klijenata na sledećem LINKU.

Dolaskom u naš centar već ste krenuli u rešavanje problema.

Dobijate detaljan i sistematičan pristup logopedske dijagnostike i terapije za:

  1. decu sa usporenim psihomotornim razvojem
  2. decu sa kašnjenjem i usporenim razvojem govora i jezika ( razvojna disfazija )
  3. decu i odrasle sa nepravilnim izgovorom glasova ( dislalija )
  4. decu i odrasle sa problemom mucanja
  5. decu koja imaju smetnje u savladavanju čitalačkih i pisačkih sposobnosti ( razvojna disleksija i disgrafija )
  6. decu i odrasle koji imaju poremećaj glasa ( disfonija )
  7. decu sa poremećajem pažnje i pamćenj
  8. decu sa intelektualnom ometenošću

Razuslovljavanje, učenje, i na kraju, korišćenje pravilnih govornih modela i ponašanja naš je zajednički cilj. Zajedno ćemo maksimalno razviti potencijale vašeg deteta.

,,Dete je otac čoveka.”  Sigmund Frojd

,,Dete je čovek u odelu deteta.“ Duško Radović

Period do sedme godine života je najitezivniji period čovekovog sveukupnog razvoja, maksimalno iskoristite ovaj period i postavite dobre temelje. Kritični periodi su najsenzitivnije vreme za određenu vrstu podsticaja.

Posvetite se svom detetu, pomozite mu da postane celovita, samostalna i samopouzdana ličnost. Pratite svoje dete i stimulišite samostalnost. Načelo ,, pomozi mi da uradim sam“ predlažemo od najranijeg detinjstva.

Logoped pomaže detetu da savlada smetnje i teškoće u svom razvoju. Odnos koji gradimo sa detetom je jako važan, mi smo im prvi učitelji pored porodice. Zajedno prevazilazimo izazove kroz zanimljiv rad i igru. Tretman je prilagođen potrebama deteta.