Logoped Emilija

Dobro došli !

Ukoliko Vaše dete ima poteškoće u govorno-jezičkom razvoju i komunikaciji, zatražite mišljenje i pomoć stručnjaka. Ako se pojavilo razmišljanje da li se dete govorno-jezički razvija adekvatno, potreban vam je savet.

Blagovremena dijagnostika, savetovanje i uključenje na terapiju je jako značajan činilac u detetovom razvoju.

Kucanjem na naša vrata već ste krenuli u rešavanje problema. Zajedničkim snagama  i adekvatnim radom ostvarićemo maksimalni potencijal Vašeg deteta.

Ukoliko je Vama potrebna terapija, sa jakim motivom, radom i strpljenjem možete ispraviti ono što nije adekvatno.

y

Mucanje

Mucanje je poremećaj fluentnosti u trenutku pokušavanja izgovaranja određenih reči i glasova,  posebno u govornim situacijama koje za govornika predstavljaju izazov. Mucanje predstavlja multidimenzionalni problem kako u dijagnostici tako i u terapiji.

Poremećaj

artikulacije

Dislalija je poremećaj artikulacije ili napravilan izgovor glasova koji se manifestuje izostavljanjem, zamenom i izmenjenim, nestandardnim izgovorom jednog ili više glasova. Nastaje usled neizdiferencirane motorike govornih organa, slabosti fonemskog sluha, auditivnog pamćenja ili nepovoljnih srediskih faktora.

w

Kašnjenje u razvoju

govora i jezika

Podrazumeva zakasnelo javljanje govora, nedovoljno razumevanje govora, nerazumljiv govor, mali fond reči, nedostatak funkcionalnih reči i apstrakcija, agramatičnost u govoru, teškoće u izgovaranju višesložnih reči, slabiji fomenski sluh i nepravilan izgovor glasova.

l

Smetnje u ovladavanju

čitanja i pisanja

Razvojna disleksija je poremećaj sposobnosti za ovladavanjem čitanja, praćen usporenim psihomotornim i govorno-jezičkim razvojem deteta. Razvojna disgrafija podrazumeva teškoće pri pisanju koje se manifestuju neharmoničnim i nepravilnim rukopisom.

Logoped Emilija

Master dipl. defektolog – logoped

Zahvalna sam na pozivu koji sam odabrala, na ljudima koji su mene birali da budem terapeut njihovom detetu ili njima, Sveobuhvatan razvoj dece je moja tema i tema koju stalno istražujem. Smatram da je najraniji uzrast najvažniji jer oblikuje detetovu socijalnu i emotivnu samostalnost.

Terapija mucanja kod dece i odraslih je takodje tema koja me ispiriše i koja je odredila ovaj moj predivan poziv.

Pogledajte komentare naših klijenata na sledećem LINKU. ispod naše prezentacije, Hvala na podeljenom iskustvu.

Vidimo se kod nas !

Dolaskom u naš centar već ste krenuli u rešavanje problema.

Dobijate detaljan, realan i sistematičan pristup logopedskoj opervaciji, dijagnostici  i terapiji za:

  1. decu sa usporenim psihomotornim razvojem
  2. decu sa kašnjenjem i usporenim razvojem govora i jezika ( razvojna disfazija )
  3. decu i odrasle sa nepravilnim izgovorom glasova ( dislalija )
  4. decu i odrasle sa problemom mucanja
  5. decu koja imaju smetnje u savladavanju čitalačkih i pisačkih sposobnosti ( razvojna disleksija i disgrafija )
  6. decu i odrasle koji imaju poremećaj glasa ( disfonija )
  7. decu sa poremećajem pažnje i pamćenja
  8. decu sa intelektualnom ometenošću

Razuslovljavanje, učenje, i na kraju, korišćenje pravilnih govornih modela i ponašanja naš je zajednički cilj. Zajedno ćemo maksimalno razviti potencijale vašeg deteta.

,,Dete je otac čoveka.”  Sigmund Frojd

Period do sedme godine života je najitezivniji period čovekovog sveukupnog razvoja, maksimalno iskoristite ovaj period i postavite dobre temelje. Kritični periodi su najsenzitivnije vreme za određenu vrstu podsticaja.

Posvetite se svom detetu, pomozite mu da postane celovita, samostalna i samopouzdana ličnost. Pratite svoje dete i stimulišite samostalnost. Načelo ,, pomozi mi da uradim sam“ predlažemo od najranijeg detinjstva.

Logoped pomaže detetu da savlada smetnje i teškoće u svom razvoju. Odnos koji gradimo sa detetom je jako važan, mi smo im prvi učitelji pored porodice. Zajedno prevazilazimo izazove kroz zanimljiv rad i igru. 

Pristup rada za decu mora da bude kao hod po sitnoj kiši, Hodaju, ni ne osećaju da kiša pada, a kad dodju kući, potpuno su mokri.