Ukoliko Vaše dete ima poteškoće u govorno-jezičkom razvoju i komunikaciji, zatražite mišljenje i pomoć stručnjaka – logopeda.

Kada se poteškoće ranije otkriju i dete uključi u logopedsku terapiju, napredak će biti brži i uočljiviji.

Kucanjem na naša vrata već ste krenuli u rešavanje problema. Zajedničkim snagama  i adekvatnim radom ostvarićemo maksimalni potencijal Vašeg deteta.

Ne čekajte da dete napuni određeni broj godina, pa se onda javite, to ne ide u korist deteta. Logoped će proceniti kada je pravo vreme prema miljokazima razvoja.

Ukoliko je Vama potrebna terapija, sa jakim motivom, radom i strpljenjem možete ispraviti ono što nije adekvatno.

Budite sigurni da ste na pravom putu, kontaktirajte nas i potražite pomoć.

Pogledajte komentare naših klijenata na sledećem LINKU.

y

Mucanje

 

 

Mucanje je poremećaj fluentnosti u trenutku pokušavanja izgovaranja određenih reči i glasova,  posebno u govornim situacijama koje za govornika predstavljaju izazov. Mucanje predstavlja multidimenzionalni problem kako u dijagnostici tako i u terapiji.

Poremećaj

artikulacije

Dislalija je poremećaj artikulacije ili napravilan izgovor glasova koji se manifestuje izostavljanjem, zamenom i izmenjenim, nestandardnim izgovorom jednog ili više glasova. Nastaje usled neizdiferencirane motorike govornih organa, slabosti fonemskog sluha, auditivnog pamćenja ili nepovoljnih srediskih faktora.

w

Kašnjenje u razvoju

govora i jezika

Podrazumeva zakasnelo javljanje govora, nedovoljno razumevanje govora, nerazumljiv govor, mali fond reči, nedostatak funkcionalnih reči i apstrakcija, agramatičnost u govoru, teškoće u izgovaranju višesložnih reči, slabiji fomenski sluh i nepravilan izgovor glasova.

l

Smetnje u ovladavanju

čitanja i pisanja

Razvojna disleksija je poremećaj sposobnosti za ovladavanjem čitanja, praćen usporenim psihomotornim i govorno-jezičkim razvojem deteta. Razvojna disgrafija podrazumeva teškoće pri pisanju koje se manifestuju neharmoničnim i nepravilnim rukopisom.

,,Dete je otac čoveka.”  Sigmund Frojd

,,Dete je čovek u odelu deteta.“ Duško Radović

Period do sedme godine života je najitezivniji period čovekovog sveukupnog razvoja, maksimalno iskoristite ovaj period i postavite dobre temelje. Kritični periodi su najsenzitivnije vreme za određenu vrstu podsticaja.

Posvetite se svom detetu, pomozite mu da postane celovita, samostalna i samopouzdana ličnost. Pratite svoje dete i stimulišite samostalnost. Načelo ,, pomozi mi da uradim sam“ predlažemo od najranijeg detinjstva.

Učenje treba da bude kroz igru a ne uz silu, cilj je da dete zavoli rad na sebi.

Logoped je osoba koja pomaže detetu kako bi savladalo smetnje i teškoće u svom razvoju. Interakcija logopeda i deteta je jako bitna. Logoped i dete zajedno prevazilaze smetnje kroz zanimljiv rad i igru. Tretman je prilagođen uzrastu sa svešću da je dete čovek.

Najčešće smetnje u izgovoru glasova

Pravilan izgovor glasova podrazumeva fiziološki adekvatan govorni aparat, dobar sluh, izdiferenciranu logomotoriku, razvijeno verbalno pamćenje i urednu fomensku diskriminaciju glasova. Odstupanje nekog od ovih elemenata daje nepravilan izgovor glasova – dislaliju....

Hajde da pobedimo mucanje

Mucanje je poremećaj ritma i tempa govora u komunikaciji. Komunikacija zahteva sagovornika. Osoba kada govori sama sa sobom ne muca, takav način govora često, tesko prenosi na sagovornika. Veliki procenat osoba koje mucaju ima genetsku podlogu, koju ću podeliti na...

Saveti roditeljima dece koja mucaju

1.       Kad primetite kod svog deteta neke znakove mucanja ili ako se mucanje već javilo, treba zatražiti pomoć stručnjaka logopeda. 2.       Ne skretati detetu pažnju na detetov govor, ne ispravljati ga, ne upozoravati i ne kažnjavati ga zbog toga. 3.      ...

Nepravilan izgovor glasa R

Problematičan  glas R Nepravilan izgovor glasa R je poremećaj artikulacije, ukoliko je sve ostalo uredno to je čist motorni poremećaj ekspresije glasa. Zašto  je to najčešća i najpoznatija govorna smetnja? Zato što  zahteva najveću motornu spretnost jezika usklađenog...

Šta očekivati od prvog susreta sa logopedom?

Pri prvom susretu, logoped treba da napravi prijatnu, prijateljsku atmosferu detetu, oslobodi ga i dozvoli prisustvo roditelja, dok se dete ne adaptira na nepoznatu sredinu. Logopedska procena u zavisnosti od uzrasta deteta obuhvata: Neverbalnu komunikaciju deteta...

Da li je vaše dete spremno za polazak u školu?!

Jedav od važnih događaja za dete kao i za roditelje je polazak u prvi razred. Početak skole je velika prekretnica u detetovom životu. Škola postaje mesto gde oni kao i druga deca treba da pažljivo slušaju, uče da čitaju, pišu, računaju, ogovaraju na određene zahteve i...

Mucanje se desilo i šta sad?!

Uzroci mucanja su razni, ali i velikoj većini slučajeva deca imaju genetsku predispoziciju ili dispoziju, i okidač ( neka situacija ) za nastanak otežanog govora. Traženjem uzroka često izgubite dosta vremena. Mucanje se desilo i šta sad? Čim primetite da vaše dete...

Najčešća pitanja roditelja

Najčešća pitanja roditelja? Kada je pravo vreme da se javimo logopedu? Uvek je pravo vreme da kontaktirate i posetite logopeda. Rana detekcija je jako bitna u uspehu tretmana. Prema miljokazima razvoja i proceni deteta logoped će vam dati stručno mišljenje da li je i...