1.       Kad primetite kod svog deteta neke znakove mucanja ili ako se mucanje već javilo, treba zatražiti pomoć logopeda koji se bavi mucanjem, logopedska delatnost je široka i ne rade svi logopedi sve. 

2.       Primenjivati logopedske savete kako da vi komunicirate sa detetom

3.       Obezbediti detetu mir, podržavati toplu, ugodnu atmosferu sa što manje uzbuđenja i govoriti bez prekidanja i upadanja jedan drugome u reč. Izbegavati pred detetom bilo kakve rasprave i svađe, ne dopustiti detetu da gleda televizijske emisije i filmove pune nasilja i straha.

4.       Čitati mu lagane, vesele priče, smirenim tonom, laganim tempom  i u ritmu. Takav način govora preneti i na spontan govor. 

5.       Ne pratiti sa zabrinutošću svaku detetovu reč, jer će dete to primetiti i osetiti. Jako je važno da dete ne upije vašu emociju zabrinutosti, sažaljenja ili sramote. Dete gledati u oči kada govori sa toplim najprijateljskijim izrazom lica.

6.       Preporuka je da se detetu  organizuju dani tako da imaju ritam:

a.       odlazak na spavanje i buđenje u određeno vreme (poželjno je  9 sati efekivnog spavanja);  

b.       da glavne obroke uzima uvek u određeno vreme;

c.       detetu organizovati dan, tako da ono zna kada može da se igra, a kada treba da izvršava određene dužnosti kao što su učenje, pomaganje u kući itd.

7.       Povlačenje deteta iz okruženja koje je provocirajuće za dete je u redu na odredjen kraći period, nije poželjno prezaštiti dete jer se provocirajuće situacije ne mogu i ne treba izbegavati. 

8.       Kada dete počinje da govori ( najčešće se tada mucanje dešava ) i vi vidite da je dete već u uzbudjenju, pomozite mu još pre početka, idite korak ispred. Ne negujemo mucanje već se odučavamo od njega. 

9.        Treba najviše obraćati pažnju na ono šta dete govori, kako govori je na drugom mestu. Slušajte svoje dete, mucanje i jeste poziv okruženja na slušanje. 

10.      Detetu treba da stvorite osećaj da ima dovoljno vremena za ono što želi da govori bez obzira na govorne poteškoće koje trenutno ima.

11.        Ne dozvoljavati da dete stiče povlastice zbog mucanja, ali ga i ne kažnjavati zbog mucanja.

12.       Usaglasiti vaspitne stavove i dosledno ih sprovoditi.

13.   Nastojati da u porodici nema žurbe, nervoze, napetosti i da se roditelji što više bave decom kroz zajedničke i organizovane aktivnosti.

14.   Ako dete postavlja pitanje u vezi sa njegovim govornim teškoćama, treba mu na odgovarajući način objasniti šta je mucanje i ohrabriti dete da ćete zajedno savladati nastali izazov.

15.   Roditelji su pod obavezno aktivni kao saradnici u terapiji koja treba da bude uklopljena u dnevni život deteta i porodice. Dete je sa logopedom jednom ili dva puta sedmično u trajanju od 30 minuta sa vama svo ostalo vreme.