Najčešća pitanja roditelja?
Kada je pravo vreme da se javimo logopedu?
Uvek je pravo vreme da kontaktirate i posetite logopeda. Rana detekcija je jako bitna u uspehu tretmana. Prema miljokazima razvoja i proceni deteta logoped će vam dati stručno mišljenje da li je i kada je pravo vreme.
Koliko je vremena potrebno da dete dolazi na terapiju?
Tek kada logoped opservira i dijagnostikuje dete, kada se odredi osnovni problem – koji je ključan činilac, procene sposobnosti deteta, motivacija,vaša spremnost da redovno dolazite na terapiju, logoped može orjentaciono da prognozira koliko je potrebno vremena za ostvarivanje željenog govornog ponašanja.
U terapiji dece roditelji su koterapeuti, ukoliko oni tako shvate svoju ulogu i naravno imaju vremena da se posvete svom detetu i terapija će biti znatno brža. Ukoliko roditelji nisu u mogućnosti da se posvete neophodno je da dovode svoje dete češće na logopedske tretmane.
Koliko traje logopedski tretman?
Logopedski tretman za decu do 7 godina treba da traje efektivnih pola sata. Naglašavam da je problem zbog kojeg dolazite ključan, nekoj deci je i to dosta, nekoj taman toliko, neka mogu i nešto više. Ne držimo se striktno vremena i uvek ostavljamo prostor za još rada ukoliko je moguće. Iskustvo mi je pokazalo da je mnogo brži i veći napredak ukoliko dolazite češće a da je vreme trajanja adekvatno za dete, da ne dolazi do zamora i pretrpavanja sadržaja.
Za školsku decu tretman treba da traje 45 minuta. Logopedski tretman je interakcija logopeda i deteta i zahteva dosta uložene pažnje, ne bi bilo dobro da dodje do fiziološkog zamora i da se tretman svede na mehaničko ponavaljanje. Logoped će proceniti kad je detetu dovoljno rada.
Koliko puta nedeljno treba da dolazimo?
Moja preporuka mininum dva puta nedeljno bilo koji problem da je u pitanju. Kroz iskustvo sam shvatila da je sve ispod toga mnogo retko i malo rada. Logoped će vam dati savet kojim tempom ćete ostvariti najbolje i najbrže rezultate.
Koliko treba da vežbamo kod kuće?
Zavisi prvenstveno od problematike koju dete ima, od uzrasta, sposobnosti deteta i motivacije.
Nisam pristalica toga da dete ima osećaj učenja, i da mu se stvori pritisak koji može dovesti do toga da odbija dalji rad. Najbolje je kroz igru, i u razgovoru sa detetom. Logoped će vam dati savete kojih bi trebalo da se pridržavate.
Logopedske tretmane shvatite kao da su treninzi ka postizanju odredjenog cilja. Ukoliko postoji kontinuitet a vi češće a efektivnije vežbate to će vaš napredak biti brži i uočljiviji. Ukoliko je to jednom nedeljno ili ređe od toga a onda želite da nadoknadite sve što niste vežbali, napredak ćete sporije i videti.