Da li je detetu potreban defektolog ili logoped?

Da li je detetu potreban defektolog ili logoped?

Često čujem od roditelja koji dolaze kod mene da kada dete značajnije kasni u govorno – jezičkim sposobnostima dobiju savet da je potreban defektolog, reedukator psihomotorike, oligofrenolog i logoped. Najčešće se radi o razvojnoj disfaziji koja nije adekvatno...

Najčešće smetnje u izgovoru glasova

Najčešće smetnje u izgovoru glasova

Pravilan izgovor glasova podrazumeva fiziološki adekvatan govorni aparat, dobar sluh, izdiferenciranu logomotoriku, razvijeno verbalno pamćenje i urednu fomensku diskriminaciju glasova. Odstupanje nekog od ovih elemenata daje nepravilan izgovor glasova – dislaliju....

Hajde da pobedimo mucanje

Hajde da pobedimo mucanje

Mucanje je poremećaj ritma i tempa govora u komunikaciji. Komunikacija zahteva sagovornika. Osoba kada govori sama sa sobom ne muca, takav način govora često, tesko prenosi na sagovornika. Veliki procenat osoba koje mucaju ima genetsku podlogu, koju ću podeliti na...

15 znatnih saveta roditeljima kod čije dece se pojavilo mucanje

15 znatnih saveta roditeljima kod čije dece se pojavilo mucanje

1.       Kad primetite kod svog deteta neke znakove mucanja ili ako se mucanje već javilo, treba zatražiti pomoć logopeda koji se bavi mucanjem, logopedska delatnost je široka i ne rade svi logopedi sve.  2.       Primenjivati logopedske savete kako da vi komunicirate...

Nepravilan izgovor glasa R

Nepravilan izgovor glasa R

,,Problematičan''  glas R Nepravilan izgovor glasa R je govorna smetnja, ukoliko je sve ostalo uredno to je čist motorni poremećaj ekspresije glasa. Zašto  je to najčešća i najpoznatija govorna smetnja? Zato što  zahteva najveću motornu spretnost jezika usklađenog sa...

Šta očekivati od prvog susreta sa logopedom?

Šta očekivati od prvog susreta sa logopedom?

Pri prvom susretu, logoped treba da napravi prijatnu, prijateljsku atmosferu detetu, oslobodi ga i dozvoli prisustvo roditelja, dok se dete ne adaptira na nepoznatu sredinu. Logopedska procena u zavisnosti od uzrasta deteta obuhvata: Neverbalnu komunikaciju deteta...

Da li je vaše dete spremno za polazak u školu?!

Da li je vaše dete spremno za polazak u školu?!

Jedan od važnih događaja za dete kao i za roditelje je polazak u prvi razred. Početak skole je velika prekretnica u detetovom životu. Škola postaje mesto gde oni kao i druga deca treba da pažljivo slušaju, uče da čitaju, pišu, računaju, odgovaraju na određene zahteve...

Mucanje se desilo i šta sad?!

Mucanje se desilo i šta sad?!

Uzroci mucanja su razni, ali i velikoj većini slučajeva deca imaju genetsku predispoziciju ili dispoziju, i okidač ( neka situacija ) za nastanak otežanog govora. Traženjem uzroka često izgubite dosta vremena. Mucanje se desilo i šta sad? Čim primetite da vaše dete...

Najčešća pitanja roditelja

Najčešća pitanja roditelja

Najčešća pitanja roditelja? Kada je pravo vreme da se javimo logopedu? Uvek je pravo vreme da kontaktirate i posetite logopeda. Rana detekcija je jako bitna u uspehu tretmana. Prema miljokazima razvoja i proceni deteta logoped će vam dati stručno mišljenje da li je i...