Najčešća pitanja roditelja?
Kada je pravo vreme da se javimo logopedu?
Uvek je pravo vreme da kontaktirate i posetite logopeda. Rana detekcija je jako bitna u uspehu tretmana. Prema miljokazima razvoja i proceni deteta logoped će vam dati stručno mišljenje da li je i kada je pravo vreme.
Koliko je vremena potrebno da dete dolazi na terapiju?
Tek kada logoped opservira i dijagnostikuje dete, kada se odredi osnovni problem – koji je ključan činilac, procene sposobnosti deteta, motivacija,vaša spremnost da redovno dolazite na terapiju, logoped može orjentaciono da prognozira koliko je potrebno vremena za ostvarivanje željenog govornog ponašanja.
U terapiji dece roditelji su koterapeuti, ukoliko oni tako shvate svoju ulogu i naravno imaju vremena da se posvete svom detetu i terapija će biti znatno brža. Ukoliko roditelji nisu u mogućnosti da se posvete neophodno je da dovode svoje dete češće na logopedske tretmane.
Koliko traje logopedski tretman?
Logopedski tretman za decu do 7 godina treba da traje efektivnih 25 minuta jer je to vreme u kojem mozak može najduže da se fokusira u tom uzrastu bez ikakve pauze, tako da tretmani najčešće traju 30 minuta ili 45 sa pauzom od nekoliko minuta. Za stariju decu tretmani traju 45 minuta. Njajbolji rezultati su kada se dolazi češće, trajanja tretmana da je prilagodjeno detetu, kako ne bi došlo do zamora ili  pretrpavanja sadržaja i time bi stvorili otpor.
Logopedski tretman je interakcija logopeda i deteta i zahteva dosta uložene pažnje, ne bi bilo dobro da dodje do fiziološkog zamora i da se tretman svede na mehaničko ponavaljanje.
Koliko puta sedmično treba da dolazimo?
Zavisi koliko dete kasni, sta je osnova zbog koje su potrebni tretmani, ali najčešće od 3 puta nedeljno do jednom nedeljno.
Koliko treba da vežbamo kod kuće?
Najbolje je kad god ste sa detetom provlačiti ono što je logoped posavetovao, kroz spontanost, tako se najbolje nauči.
Nisam pristalica toga da dete ima osećaj učenja, i da mu se stvori pritisak koji može dovesti do toga da odbija dalji rad. Najbolje je kroz igru, i u razgovoru sa detetom.
Logopedske tretmane shvatite kao disciplinu ka postizanju odredjenog cilja. Ukoliko postoji kontinuitet a vi češće a efektivnije vežbate to će vaš napredak biti brži i uočljiviji.