Logopedski sistematski pregled

Predlažemo da  obavezno obavite detaljan logopedski sistematki pregled kada dete napuni  dve  godine, kako bi bili sigurni da dobro napreduje, dobijete savete pravilne stimulacije deteta i preveniramo nastanak govorno-jezičkih poremećaja.

Sistematskim pregledom za polazak u školu, logoped ustanovi zrelost deteta, daje savet roditeljima i saglasnost koja je potrebna za polazak u prvi razred.

Da li je vaše dete spremno za polazak u školu?!