Jedav od važnih događaja za dete kao i za roditelje je polazak u prvi razred. Početak skole je velika prekretnica u detetovom životu. Škola postaje mesto gde oni kao i druga deca treba da pažljivo slušaju, uče da čitaju, pišu, računaju, ogovaraju na određene zahteve i pokazuju svoje znanje. Jako je bitno da dete ima pozitivan stav prema školi i da je to mesto u koje rado odlazi. Kada je dete spremno, ima dobru podlogu u znanju i veštinama tako i biva, stresna promena se svede na minimum.
Mnogi roditelji kažu da je prvi razred najteže prošao. Otežavajuća okolnost je ukoliko dete krene nespremno ili nedovoljno spremno. Roditelji se iznenade kojom brzinom se prelazi gradivo, dete doživljava stres i zbunjeno je. Što za posledicu može dovesti do gubitka samopouzdanja i stvaranja otpora u učenju.
Šta je potrebno da dete može da uradi pre polaska u školu?
– Prvi uslov je da je dete u stanju da sluša, da je mentalno prisutno, ima adekvatnu pažnju i koncetraciju, auditivno i vizuelno pamti, izvršava višesložne naloge.
– Potrebno je da pravilno artikuliše sve glasove maternjeg jezika bez odstupanja i adekvatno izgovara višesložne reči.
– Razumljivo i logično prepričava događaje. Koristi u govoru jedninu, množinu, padeže, vremena. Zna da definiše osnovne pojmove, ume da uporedi osnovne osobine i nađe njihovu suprotnost.
– Uvidja razlike i sličnosti između predmeta i pojava.
– Potrebno je da ovlada predčitalačkim i predpisačkim sposobnostima, poznaje šta je reč, slovo, i nabroji koji glasovi čine neku reč ( analiza i sinteza glasova u reči ). Pravilno drži olovku i ovlada osnovnim grafomotornim vežbama.
Velika je prednost kada je dete pre polaska ovladalo ovim veštinama, i jedini način da dete sa voljom prihvati sve obaveze i zahteve koja škola traži.
Logopedski sistematski pregled čini baterija testova koji proveravaju sve ove sposobnosti kod deteta. Iz tog razloga poželjno je da se sistemtski pregled obavi što ranije, kako bi vreme koje je preostalo bilo prijatelj detetu.