Smetnje u ovladavanju čitanja i pisanja

Razvojna disleksija je poremećaj sposobnosti za ovladavanjem čitanja, praćen usporenim psihomotornim i govorno-jezičkim razvojem deteta. Manifestuje se nedovoljnom zrelošću za čitanje koja se ispoljava u prvoj i  drugoj godini učenja čitanja. Prate je i smetnje u pisanju odnosno razvojna disgrafija.

Razvojna disgrafija podrazumeva teškoće pri pisanju koje se manifestuju neharmoničnim i nepravilnim rukopisom. Ispoljava se u dece mladjeg školskog uzrasta, kada se od deteta očekuje da ovlada osnovnim oblicima grafema.

Logoped dijagnostikuje disleksiju i disgrafiju u drugom razredu,  mada se već vidi u predškolskom uzrastu, kada dete teže ovladava predčitalačkim sposobnostima.

Logopedski tretman zavisiće od stepena težine disleksije, oblika disleksije, kontinuiranog tretmana i ostalih sposobnosti subjekta.

Sa logopedom postupak obučavanja se maksimalno uprosti i uspori. Logopedska terapija podrazumeva slaganje između vizuelnog, auditivnog i artikulacionog procesa.

 Redosled logopedske stimulacije je strogo određen, analogno prirodnoj normalnoj evoluciji funkcija. Logopedska stimulacija je kontinuirana, stimuliše se stvaranje poželjnog govornog ponašanja, radnih navika, kao i razvoj sposobnosti za čitanje i pisanje.