Kašnjenje u razvoju govora i jezika

Kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju  podrazumeva zakasnelo javljanje govora, nedovoljno razumevanje govora, nerazumljiv govor, mali fond reči, nedostatak funkcionalnih reči i apstrakcija, agramatičnost u govoru, teškoće u izgovaranju višesložnih reči, slabiji fomenski sluh i nepravilan izgovor glasova.

Prosečno vreme progovaranja je izmedju prve i druge godine života. Zaostajanje ne mora uvek da bude patološko, ali je ipak potrebno konsultovati logopeda i tražiti mišljenje i savet.

Kašnjenje i zaostajanje u razvoju označava prestajanje normalnog povećanja psihičkih i mentalnih sposobnosti, ili vraćanje na ranije, manje zrelo ponašanje iako su već ovladane njegove zrelije forme. Ovim terminom  se označava i poremećaj normalnog tempa psihičkog razvoja, pri kojem dete iako je postiglo kalendarski uzrast za prelazak na viši nivo funkcionisanja i dalje se ponaša na istom pređašnjem nivou.

Razvojna disfazija u osnovi je poremećaj dubinskih jezičkih struktura, patološki proces govornog razvitka koji po strukturi i sadržini nije u skladu sa uzrastom deteta i njegovim jezičkim potrebama.

Logopedska stimulacija je ovde neophodna, kao i konstantna stimulacija u porodičnom okruženju.