Na osnovu logopedske dijagnostike i terapije, logoped sastavlja izveštaj sa dijagnozom i prognozom terapije. Izveštaj pomaže okolini  sa kojom je osoba u interakciji radi boljeg razumevanja problematike koju osoba ima.