Cene usluga ( RSD ):

  • Logopedski tretman u trajanju od 30 minuta – 900,00
  • Logopedski tretman u trajanju od 45 minuta – 1.200,00
  • Logopedska dijagnostika – 1.100,00
  • Logopedski sistematski pregled – 1.100,00

 

                         Popusti:

  • Osam logopedskih tretmana u trajanju od 30 minuta – 6.800,00
  • Osam logopedskih tretmana u trajanju od 45 minuta – 8.000,00
  • Šest logopedskih tretmana u trajanju od 30 minuta – 5.100,00
  • Šest logopedskih tretmana u trajanju od 45 minuta – 6.000,00

 

Trajanje tretmana, broj i učestalost dolaska zavisi od potrebe deteta i osobe koja dolazi na terapiju.