Cene usluga ( RSD ):

  • Logopedska opservacija i dijagnostika – 1.400,00
  • Logopedski tretman u trajanju od 30 minuta – 1.200,00
  • Logopedski tretman u trajanju od 45 minuta – 1.400,00
  • Logopedski sistematski pregled za upis u školu – 1.000,00
  • Logopedski tretman na terenu ( patronaža ) – 2.000,00

                         Popusti:

  • Šest logopedski tretmana u trajanju od 30 minuta – 6.000,00
  • Šest logopedski tretmana u trajanju od 45 minuta – 7.200,00
  • Osam logopedski tretmana u trajanju od 30 minuta – 8.000,00
  • Osam logopedski tretmana u trajanju od 45 minuta – 9.600,00

 

Trajanje tretmana, broj i učestalost dolaska zavisi od potrebe deteta i osobe koja dolazi na terapiju.